top of page

SEIU API ਕਾਕਸ ਸੰਮੇਲਨ 2023

2023 SEIU ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰ ਕਾਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 8 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸਤੰਬਰ 9 ਨੂੰ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ, ਨੇਵਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ APIs ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ APIs ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ।
bottom of page